Beställ produkter

Läkaren Elias Lönnrot insåg emellertid hur viktig denna folktradition var och under 15 år reste han därför från by till by på både skidor och till fots för att samla denna värdefulla information för kommande generationer. Resultatet av Lönnrots livsarbete blev Flora Fennica, som är en beskrivning av den finska floran och innehåller bland annat ett mycket stort urval av bär och örter som växer i norra Finland.

Elias Lönnrot arbete har fungerat som vår inspirationskälla och har fått oss att tillverka allt mer unika produkter.