Beställ produkter

Juhani Leppäluoto

Doktor i medicin och kirurgi, Emeritus professor

Juhani har gjort en lång karriär inom medicinsk forskning. Han har tillhört arbetsgruppen som fick Nobelpriset i medicin år 1977. För sitt arbete har han också belönats med det prestigefyllda Jack Hilden-priset, som beviljas åt forskare och läkare som gjort en betydande karriär till förmån för den nordliga medicinska vetenskapen. Hans forskningsarbete har i omfattande utsträckning citerats i medicinska publikationer. Juhanis Arctic-samarbete hänför sig till forskning och kommande produktinnovationer.

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi

Expertläkare, Emerita professor

Sirkka är en av världens ledande diabetesforskare. Hon har undersökt störningarna i socker- och fettämnesomsättningen och deras betydelse för uppkomsten av diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Sirkka leder forskningsgruppen i Elinikäisen Terveyden Tutkimusyksikkö i Universitet i Uleåborg och hon har verkat som diabetesforskare på Liikuntaklinikka i Oulun Diakonialaitos. Hon tar hand om diabetespatienterna i den nordliga regionen. Sirkka ledde tillsammans med andra forskare en studie, som var den första i världen, som påvisade hur man med motion och kost kan kontrollera vikten och förhindra uppkomsten av diabetes.

Sirkkas kunskap är tillgänglig för framtidens marknad i kommande innovationer. Under ett flertal år har hon arbetat med flera forskningsprojekt, vilkas upptäckter har varit globalt banbrytande.

Antero Koponen

MDD Terveyspalvelut Oy, verkställande direktör, grundande medlem

Antero har i 34 år arbetat med medicinska analyser som kartlägger kroppens hälsotillstånd. MDD Terveyspalvelut Oy, som leds av Antero, är en föregångare inom området för diagnostiska analyser och analyser som mäter kroppens funktionella tillstånd.

Hans specialkompetens hänför sig till kostens och miljöns påverkan av kroppens funktioner.