Beställ produkter

EXTREMA VÄXTFÖRHÅLLANDEN

WILD FOOD-PRODUKTERNA ÄR UNIKA -
RÅVARORNA KOMMER FRÅN EXTREMA VÄXTFÖRHÅLLANDEN

De senaste årtiondenas stora förändringar har fört oss långt från naturen och vital näring. Näringsinnehållet har sjunkit på grund av intensiv produktion och gödsling.

Vi anser däremot att vi lätt och enkelt kan hjälpa människor över hela världen att förbättra sin livskvalitet och ork i en stressig vardag.

Vi erbjuder dig världens mest livskraftiga näring som växt i extrema och orörda miljöer och som vår natur har producerat på samma sätt i tusentals år.

Det klara solljuset i norr härskar över den arktiska naturen i 73 dagar utan avbrott.

Under denna tid samlar våra näringsrika bär som växer i den orörda nordiska naturen och under krävande förhållanden energi på ett sätt som inte är möjligt någon annanstans i världen.

På vintern råder igen ”kaamos”, dvs. fullständigt mörker i norr, som pågår i 51 dagar vilket ger bären perfekt vila.

Norra Finland är världens största ekologiska skogsområde.

År 2015 fick skogarna i Kuusamo-området certifierad ekologisk status. Det här innebär att nästan alla bär, svampar och örter som växer i skogarna i norr också är ekologiska!

Källa: http://www.wildfoodkuusamolapland.com/en/what-wild-food/stories/

Enlig 2016 års EPI-index (Environmental Performance Index) som sammanställdes av universiteten Yale och Columbia är Finland världens renaste och grönaste land.

Finlands luft, skogar, sjöar och dricksvatten är globalt sett exceptionellt rena. Över 80 % av Finlands sjöar har antingen bra eller utmärkt vattenkvalitet.

Källa: http://slowfinland.fi/en/finland-is-the-worlds-cleanest-and-greenest-country/

Vårt Noni-plantage ligger på Big Island-öns södra spets på Hawaii Det är en unik plats i världen. Luften är ren och ny jungfrulig jordmån föds tack vare vulkanisk aktivitet.

Lavans närings- och mineralinnehåll är extremt högt. Det här ger våra Noni-frukter växtmöjligheter som ligger i en klass för sig.

Spirulina behöver massor av solljus så att den kan skapa sitt enorma spektrum av näringsämnen. Den norra kusten på ön Big Island på Hawaii är perfekt för spirulina med 365 soldagar om året. Det är den soligaste platsen i USA.

Spirulina är, liksom alger, känslig för föroreningar. På Big Island får man mätningar om världens renaste luft på samma sätt som i Finland.

Vattnet i bassängerna där Spirulina odlas är exceptionellt rent och har höga nivåer av både spårämnen och mineraler. Bassängerna innehåller havsvatten som pumpats från 600 meters djup samt rent hawaiiskt dricksvatten.